Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Chơi khó bạn

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Chơi khó bạn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!"

Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:

- Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!
up..................................................................