Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Nhạc phim: xin còn mãi yêu em ( có lời hát theo) bá đạo trên từng hạt gạo :))

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Nhạc phim: xin còn mãi yêu em ( có lời hát theo) bá đạo trên từng hạt gạo :))
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[YOUTUBE]XUHPu31XT8w[/YOUTUBE]

Đai ì in sưm mớ , nì tơ shếy mấy
Prứn xứn bì mai , ti guấy toóng loòng thong nắn.
Mớ.... woằu roău tơ clai hàn kắn ,
Tàn nay chay nắn , râu kít chư kăn sừm mơ !.....

Chừn na ka náy , tì mây ùm mí i.....
Thú quý na thi , shím mưn koi phao , phao rò koi thơ .
Shắn.... phào moong ru mao sừm mơ
Yăn hến thơ , sục sái pa há căn prư ỳ pai....

ĐK : Phá à chứ krán àn ....., hai ỳ wao cha kắn.
Tạn mai mỳ wăn , kra ừ chăn nắn jạc jái shăn đài .

Shạc chi yù , kư rắc thơ , ù lo pai ma xing loòng
Hái chai , rác thơ ơ ờ ...... mí răn .

Chừn na ka náy , tì mây ùm mí i....
Thú quý na thi , shím mưn koi phao , phao rò koi thớ ớ ơ ....
Shắn.... phào moong ru mao sừm mơ .
Yăn hến thơ , sục sái pa há căn prư ỳ pai....

ĐK : Phá à chứ krán àn ..... hai ỳ wao cha kắn .
Tạn mai mỳ wăn , kra ừ chăn nắn jạc jái shăn đài .

Shạc chi yù , kư rắc thơ , ù lo pai ma xing loòng
Hái chai , rác thơ ơ ờ .... mí răn .

Shạc chi yù , kư rắc thơ , ù lo pái .... ma xing loòng hái chai....
Rác....thơ....

P/s : theo mình viết z cug~ đã là quá zể đok roài
chứ tiếng Thái nó "bá đạo" lắm :3
mình mog mọi người đều hát đk theo nhé Smile)