Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2
tìm số chính phương có 4 chữ số biết khi thêm 1 đơn vị vào mõi hàng thì cũng thu được một số chính phương có 4 chữ số hỏi số đó là số gì
Không hiểu chính phương là gì ^^!
xxvipxx172 Đã viết:Không hiểu chính phương là gì ^^!
anh học lớp mấy rồi Big Grin
ví dụ như là
36=6² đó
Số chính phương là số bằng bình phương của một số nguyên ^^
I. ĐỊNH NGHĨA:
Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.
II. TÍNH CHẤT:
1. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.
2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.
3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n thuộc N).
4. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n thuộc N).
5. Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2
Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.
6. Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.
Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.
Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.
chinh.se7en Đã viết:I. ĐỊNH NGHĨA:
Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.
II. TÍNH CHẤT:
1. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.
2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.
3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n thuộc N).
4. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n thuộc N).
5. Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2
Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.
6. Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.
Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.
Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.
ghê Big Grin nhỉ hihi
Vậy cuối cùng đáp số là số mấy?[-O<
ludongho Đã viết:Vậy cuối cùng đáp số là số mấy?[-O<
cái đó chỉ là định nghĩa và tính chắc thôi mà Big Grin còn giải thì giải đi
số đuôi của nó chắc chắn là 0 . 1 . 4 hoặc 5 đúng hông :">


Đáp án là 2025 :"> 45 x 45
và sau khi cộng 1 1 1 1 thành 3136 là 56 x 56
kids0407 Đã viết:số đuôi của nó chắc chắn là 4 hoặc 5 đúng hông :">
thấy ng` ta ghi thế nên nói thế mà là số nào :-w trả lời
Trang: 1 2