Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Áo cũ lại mới với hoa voan “xì tai”

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Áo cũ lại mới với hoa voan “xì tai”
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Áo cũ lại mới với hoa voan “xì tai”

Tân trang áo cũ diện năm mới nha! [Image: 25.png]

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:


[Image: 20110101mbthoavoannl2.jpg]


- Áo cũ
- Vải voan
- Kéo, kim, chỉ
Đến phần hành động này: >Big Grin<


[Image: 20110101mbthoavoan12.JPG]


Bước 1:
- Cắt vải voan thành các tấm tròn nhỏ với đường kính khác nhau.
Tùy vào kích thước hoa mong muốn mà bạn quyết định kích thước đường kính vải voan nghen.
[Image: 20110101mbthoavoan22.JPG]


Bước 2:
- Rùi hơ phần viền vải trên lửa để cho mép se lại này.
[Image: 20110101mbthoavoan32.JPG]


Bước 3:
- Tương tự, mình làm nốt với các cánh hoa khác rồi đính các cánh hoa lại thành bông lớn.
[Image: 20110101mbthoavoan42.JPG]

Bước 4:
- Giờ thì làm đủ số bông mình muốn và đính lại thành cụm hoa nhá!
Sau đó, đính cố định lên áo là hoàn thành rồi! [Image: 24.png]


[Image: 20110101MBThoavoansp1.jpg]
Kết hợp với form áo xéo qua sẽ rất “cool” ná! [Image: 48.png]
[Image: 20110101MBThoavoansp2.jpg]
Đẹp như mới lun! [Image: 44.png]Bạn đã quan tâm đến bài viết này!
uk tam on. kg dc doa nha
pipo_0312 Đã viết:uk tam on. kg dc doa nha
[-X[-X viết không cóa dấu kà