Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - ảnh hài :))

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: ảnh hài :))
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
.[Image: 0044.jpg]
Pằng!?!
21.[Image: 0045.jpg]
Phát triển ko đều
22.[Image: 0046.jpg]
Nội công thâm hậu
23.[Image: 0047.jpg]
Anh ý thật là vãi chưởng
24.[Image: 0048.jpg]
Ặc sao chỉ có mình em dính chưởng
26.[Image: 0050.jpg]
OMG!?!
27.[Image: 0051.jpg]
Mỗi thằng 1 tờ,cấm nhìn trộm
28.[Image: 0052.jpg]
Tuổi nhỏ làm việc lớn..tuỳ theo sức của mình
29.[Image: 0053.jpg]
Khủng bố ngành báo chí
30.[Image: 0054.jpg]
Dùng cái này đỡ phải thay lưỡi lam
31.[Image: 0055.jpg]
Già nhưng ng khác vẫn phải ngước nhìn
32.[Image: 0056.jpg]
Nguỵ trang cái máy bán hàng tự động
33.[Image: 0057.jpg]
Tự đào hố chôn mình
34.[Image: 0058.jpg]
Mày láo à
35.[Image: 0059.jpg]
[Image: barf.gif]
36.[Image: 0060.jpg]
Cẩn thận ngã chết anh em ơi
[Image: runray.gif]
=)) chết cười mất =)) =)) =))
hài hài Smile)

cừi vỡ bụg =))=))
cái này xàm quá a Lai ơiWink)
Hài vãi đạn Wink)
Wink) sao xàm lee hay mừ
Sock qá Smile)
Ho ho chết cười,