Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Hệ thống giảng dậy trực tuyến Easy Online

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Hệ thống giảng dậy trực tuyến Easy Online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: Hoc_1.jpg]

HỆ THỐNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN
Easy Online

Hiện nay tại Việt nam, các hệ thống E-learning đã được sử dụng trong các chương trình đào tạo thông thường lẫn các chương trình đào tạo từ xa và nhận được sự quan tâm cao của xã hội. Đặc biệt các dịch vụ lớp học trực tuyến là là dịch vụ cần phải được nghiên cứu về công nghệ để có thể triển khai được trong những điều kiện thực tế.

Một trong những công nghệ rất được quan tâm nghiên cứu và phát triển là công nghệ trực tuyến cho phép mở các lớp học trực tuyến (online classroom) mà qua đó các sinh viên và giáo viên có thể trông thấy nhau giống như là đang học trong một lớp học truyền thống. Nếu như trước kia các lớp học trực tuyến thường dùng dịch vụ Video conferencing hiện nay người học có thể tham gia lớp học trực tuyến qua Internet bằng những kỹ thuật dành cho truyền thông Video/Audio trong thời gian thực (real-time).

Hệ thống Easy Online của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin được xây dựng phục vụ cho yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hệ thống Easy Online cho phép triển khai dịch vụ lớp học trực tuyến (Online classroom) thực hiện việc đào tạo từ xa cho phép sinh viên học thông qua Web Browser trên máy tính. Điều này cho phép sinh viên có thể học từ xa thông qua nhiều loại thiết bị như các máy tính và các Smartphone thông dụng với các hệ điều hành khác nhau như Android, iOS, Windows Phone.

[Image: hinh_giang_tu_xa.jpg]

Hệ thống quản lý Easy Online thực hiện 2 chức năng chính đó là quản lý sinh viên và chức năng đào tạo trực tuyến qua mạng. Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến trên Web cho phép thực hiện các chức năng cơ bản như sau:
Cho phép sinh viên đăng ký môn học, sau khi đăng ký lịch học cụ thể sẽ được gửi đến từng sinh viên.
· Tự động tạo các phòng học trực tuyến theo thời gian định trên thời khóa biểu.
· Quản trị số lượng sinh viên, tài nguyên mạng đang sử dụng của hệ thống và của từng phòng.
· Ghi lại các bài giảng của giáo viên để làm cơ sở xây dựng thư viện trực tuyến sau này.
· Thực hiện chức năng quản lý điểm trên từng sinh viên.
· Điểm danh sinh viên khi tham gia vào lớp học.

Tham khảo thêm thông tin tại:
<http://www.youtube.com/channel/UCBUPZAW-sXKFpKKFJI9XUGA>

Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Lầu 5 Cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 39.574.779 - (08) 39.574.781 - 0978.21.15.15
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Lầu 5 Cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 39.574.779 - (08) 39.574.781 - 0978.21.15.15
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Lầu 5 Cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 39.574.779 - (08) 39.574.781 - 0978.21.15.15