Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Trí thông minh của bác học Newton

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Trí thông minh của bác học Newton
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nhà Bác học Newton nuôi mèo.
Để cho mèo có lối thoát ra phòng, ông bảo người thợ đục 2 lổ tường. Lổ lớn cho cho mèo mẹ, lổ nhỏ cho mèo con.
Chiều đến, ông thấy người thợ chỉ đục một lổ lớn cho mèo mẹ.
Newton ngạc nhiên và hỏi sao chỉ đục một lổ. Người thợ trả lời:
-" Chỉ cần một lổ thôi. Mèo mẹ chui wa, mèo con chui theo!".