Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ...

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 13098722141796077295_574_0.jpg]
phải nói hùi 12 rất hưng thu vói trò này, h nhìn lại thấy bọn náy tưởng tượng kinh thật não càng ngày càng phát triển [Image: 52.gif]

[Image: 1309871579602393185_574_0.jpg]
[Image: 13098715921690966450_574_0.jpg]
[Image: 1309871603963416542_574_0.jpg]
[Image: 1309871613499437135_574_0.jpg]
[Image: 13098716251060178099_574_0.jpg]
[Image: 13098716391673884670_574_0.jpg]
[Image: 1309871653419193991_574_0.jpg]
[Image: 13098716701882507276_574_0.jpg]
[Image: 13098716881921710792_574_0.jpg]
[Image: 1309871710273424281_574_0.jpg]
[Image: 13098717281415157711_574_0.jpg]
[Image: 1309871747158519668_574_0.jpg]
[Image: 13098717721890638802_574_0.jpg]
[Image: 1309871791740051183_574_0.jpg]
[Image: 13098718161322513115_574_0.jpg]
[Image: 1309871840211605****_574_0.jpg]
[Image: 13098718651936573378_574_0.jpg]
[Image: 1309871939168834554_574_0.jpg]
[Image: 1309871966868128465_574_0.jpg]
[Image: 13098719921224285958_574_0.jpg]
kết nhất pic này ;P ;P hại não vãi [Image: 19.gif]
[Image: 13098720261509015995_574_0.jpg]
[Image: 1309872106449136478_574_0.jpg]
[Image: 1309872144404697030_574_0.jpg]
[Image: 13098722361173066384_574_0.jpg]
wa' hay ! mjnh rất Hâm mộ
Hay quá!!!!!!!!!!!
haizzzz, sáng tạo thật nhưng mờ....
p/s: post ròi mà ta :S
độc đáo....bạn mình cũng có những tác phẩm như zậy nhưng chưa sáng tạo tới mức đó.hjhj
Tấm đầu rất chi là nghệ thuật nhỉ