Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ...

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Như tiêu đề, mình cần liên kết với các blog lại với nhau, để tạo thành 1 khối mạnh tăng thứ hạng trên Google.

Ai quan tâm pm cho mình qua email nhé : phuocnguyen . bdstd @ yahoo.com

Mong là được hợp tác cùng phát triển
cụ tỉ như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn ko? Smile