Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]Hãy cùng ngắm những mẫu váy đẹp nhất trong BST xuân hè cao cấp của Elie Saab, bạn sẽ hiểu vì sao Beyonce, Mila Kunis, Jennifer Lopez... lại yêu chuộng nhãn hiệu này tới vậy.

[Image: 2_12_1311424456_69_elie2371110_6c03a.jpg]

[Image: 2_12_1311424456_99_elie2371111_16902.jpg]
[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_28_elie2371112_aae6e.jpg]

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_51_elie2371113_96622.jpg]

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_76_elie2371114_c3fa7.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_02_elie2371115_817ea.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_25_elie2371116_9f6a9.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_57_elie2371117_3a35b.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_8_elie2371118_e85c9.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_03_elie2371119_204ec.jpg][Image: 2_12_1311424459_23_elie2371120_7aecf.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_55_elie2371121_7fbea.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_77_elie2371122_ad458.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_0_elie2371123_8e2b5.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_24_elie2371124_0e63b.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_54_elie2371125_672e7.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_73_elie2371126_a2fc9.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_0_elie2371127_40adb.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_24_elie2371128_2d45e.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_46_elie2371129_ce725.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_65_elie2371130_bef58.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_1_elie2371131_2c11d.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_42_elie2371132_372d4.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_7_elie2371133_c6af2.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_95_elie2371134_073c8.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_19_elie2371135_737b7.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_49_elie2371136_09ed6.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_7_elie2371137_7ee1a.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_91_elie2371138_505b5.jpg]

[Image: 2_12_1311424464_1_elie2371139_de812.jpg]
Màu sắc rất đẹp
trời ơi đẹp quá Sad((((( muốn có 1 bộ Sad((