Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Truyện cười

Đang xem chuyên mục: 2 Khách(s)
Truyện cười
Chủ đề / Tác giả Trả lời Lượt xem Đánh giá [Tăng đần] Bài cuối
Chủ đề quan trọng
    0 10,393
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 9,288
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 18,100
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 11,664
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
Chủ đề bình thường
    0 847
 • 1 Vote(s) - 5 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 497
 • 1 Vote(s) - 5 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 374
 • 1 Vote(s) - 5 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 619
 • 1 Vote(s) - 5 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    8 1,361
 • 1 Vote(s) - 4 vượt quá 5 sao
03-14-2011, 11:41 PM
Bài cuối: «—Lucifer—»
   
hi moi nguoi
Khách
0 41
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 67
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    0 63
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
chưa tới 1 phút cách đây
Bài cuối: Khách
    1 573
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-13-2011, 09:10 AM
Bài cuối: lasatma
    0 7,677
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
12-29-2010, 12:48 AM
Bài cuối: chucitdlu
    2 1,091
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-09-2011, 01:06 PM
Bài cuối: rikana
    0 436
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
12-30-2010, 03:13 AM
Bài cuối: CuBin.Black
    7 713
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-03-2011, 09:17 AM
Bài cuối: namitt
    2 583
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-09-2011, 11:32 AM
Bài cuối: firestar110
    1 1,048
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-09-2011, 11:20 AM
Bài cuối: firestar110
    0 553
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
01-10-2011, 10:28 AM
Bài cuối: CuBin.Black


  Bài viết mới
  Chủ đề nóng (Mới)
  Chủ đề nóng (Không có bài mới)
  Không có bài mới
  Có bài của bạn
 

Tìm trong chuyên mục này:

Đi tới chuyên mục: