Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Hồ sơ của JunRJunR
Newbie

Trạng thái:
JunR is Offline
Hoạt động cuối:
09-16-2009, 02:25 AM
Danh tiếng:
0
Thời gian online:
Không đăng ký
Tổng số bài viết:
0 (0 bài viết một ngày | 0 % trong tổng số bài viết) (Tìm tất cả bài viết)
Tổng số chủ đề:
0 (0 chủ đề một ngày | 0 % trong tổng số chủ đề) (Tìm tất cả bài chủ đề)
Chữ ký của JunR:
i* kầu k^ sao chép , đú bẩn dưới mỌi hÌh tkứk


[Image: bossnabitohq1.png][SIZE=4][SIZE=2]

J u n ®

-[tKiên tkần bÓg đÊm]-

-[♥]-


[/SIZE]
[/SIZE]
[SIZE=4][SIZE=2]nkỚn rÒy mà ...[/SIZE][/SIZE]

[SIZE=4][SIZE=2] trưởg tkàh rÒy ...[/SIZE][/SIZE]

[SIZE=4][SIZE=2] ckẤp nkận sỰ tkật tkEo cák khác[/SIZE][/SIZE]

[SIZE=4][SIZE=2] k^ khÓc nỮa ...[/SIZE][/SIZE]