Hát opera kiểu này thì mệt quá - tội thằng này ghê zậy á - Ai đã đăng?