ĐI đám hỏi dưới vũng tàu..............rồi đi chùa p1 - Ai đã đăng?