ĐI đám hỏi dưới vũng tàu..............rồi đi chùa p2 - Ai đã đăng?