ĐI đám hỏi dưới vũng tàu..............rồi đi chùa p3 - Ai đã đăng?