Man Utd chuyển nhượng, 180 triệu bảng cho 4 ngôi sao - Ai đã đăng?