Kỹ thuật uốn các cành (thân) to - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
prince.new01 1