này cậu đừng spam tớ nữa............. - Ai đã đăng?