Christian Louboutin thua YSL trong cuộc chiến “giày đế đỏ” - Ai đã đăng?