“Ngọc Trinh chưa đủ tiêu chuẩn dự thi hoa hậu tầm vóc quốc tế” - Ai đã đăng?