[Kiếm Thế] Tống Kim Chiến Khu nghe đồn đầu tháng có, sao chưa thấy? - Ai đã đăng?
Options

[Kiếm Thế] Tống Kim Chiến Khu nghe đồn đầu tháng có, sao chưa thấy? - Ai đã đăng?