Lấy điểm 10Vật Lý là điều k khó. Nếu b đọc bài viết sau, tặng ~ ai đang học 12 - Ai đã đăng?