Ngày 12/3: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ai đã đăng?