dân hiphop dzám đấu vs dân taekwondo nè - dzô koi nèo - Ai đã đăng?