Torres rớt nước mắt vì fan Liverpool - Ai đã đăng?