"Man City cần tạo bom tấn chuyển nhượng" - Ai đã đăng?