Công Phượng "về làng," BTC lo vỡ sân Vinh - Ai đã đăng?