Tư vấn mua điện thoại mới, camera ngon, giá khoảng 9 tr - Ai đã đăng?