“Bản sao” Phạm Băng Băng hút hồn trước ống kính - Ai đã đăng?