[Sự hung hăng] Kỳ 1: Hung hăng bẩm sinh - Ai đã đăng?