"99k, ăn cực đã" - Cần suy nghĩ kỹ trước khi gọi - Ai đã đăng?