Bắt tạm giam đối tượng lột quần áo của vợ và không cho vào nhà - Ai đã đăng?