Tầm 3.5tr có điện thoại android nào chụp ảnh đẹp ko? - Ai đã đăng?