Tuyển 18 nữ tham gia chương trình xuất khẩu lao động ngành May - Ai đã đăng?