Flagship hàng cũ hay mid-range nguyên seal đây mọi người? - Ai đã đăng?