Miền Bắc duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao - Ai đã đăng?