Nhóm côn đồ xông vào nhà, dùng súng bắn trọng thương 2 người - Ai đã đăng?