Tạm giữ tàu vận chuyển 50 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc - Ai đã đăng?