Hà Nội: Chủ quán cà phê nhiều lần hành hung bạn gái cũ - Ai đã đăng?