Giám đốc bị bắt giam oan sai 243 ngày đòi bồi thường 6,9 tỷ đồng - Ai đã đăng?