Vụ 5 triệu yên: Công an lập hội đồng tư vấn để làm gì? - Ai đã đăng?