Mở cốp xe để đổ xăng, bị cướp hơn nửa tỉ đồng - Ai đã đăng?