Cổ kiếm kỳ duyên –alpha test nhận 10 knb ngay trong click đầu tiên - Ai đã đăng?