Tương Phùng Kiếm Thế 2-Có nên có một Server cho anh em kiếm thế quay lại? - Ai đã đăng?