Các thánh sở hữu cánh và thần khí cấp 14 đầu tiên trong Bách Chiến! - Ai đã đăng?