If You Can cùng ca sĩ Lương Bằng Quang và Trần Tuấn Lương - Ai đã đăng?