Mối liên hệ giữa vitamin D, đường ruột và tình trạng dị ứng thức ăn ở trẻ - Ai đã đăng?