Hơn 10.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9 - Ai đã đăng?