Bùa và phá bùa, mấy bà bùa mất nghề với bài báo này rồi - Ai đã đăng?